Serwis używa cookies

Centrum

Centrum Informatyczne Edukacji  działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania;
  2. Zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;
  3. Zarządzenia Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.

Aktualności

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2014 r. należy wykonać

za pomocą programu SIO v.3.16

 

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Więcej: Komunikat w sprawie sprawozdawczości w SIO

   

Komunikat w sprawie aktualizacji numerów REGON w systemie informacji oświatowej w spisie wg stanu na 31 marca 2014 r.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), uprzejmie prosimy o aktualizację tych numerów w tzw. „Starym SIO", w spisie według stanu na 31 marca 2014 r.

Więcej: Komunikat w sprawie aktualizacji numerów REGON

   

Komunikat w sprawie aktualizacji adresów e-mail w systemie informacji oświatowej

Ze względu na potrzebę kontaktu z Państwem, prosimy o aktualizację adresów e-mail w tzw. „Starym SIO" i w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).

   

Więcej: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2014r.

   

Strona 1 z 2

<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>