Usługi wsparcia technicznego do oprogramowania narzędziowego warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej, będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Date: 2018-02-27, filesize: 139 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Date: 2018-02-27, filesize: 201 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Date: 2018-02-27, filesize: 20 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ
Date: 2018-02-27, filesize: 185 KB
Załącznik nr 2a do SIWZ instrukcja JEDZ
Date: 2018-02-27, filesize: 1 MB
Załącznik nr 5-7 do SIWZ - Oświadczenia
Date: 2018-02-27, filesize: 147 KB
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Date: 2018-03-08, filesize: 293 KB
Treść sprostowania przesłana do publikacji w DUUE
Date: 2018-03-08, filesize: 73 KB
Odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ
Date: 2018-03-22, filesize: 867 KB
Informacja z otwarcia ofert
Date: 2018-04-09, filesize: 368 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Date: 2018-04-20, filesize: 493 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Date: 2018-04-30, filesize: 116 KB