Schemat Organizacyjny Centrum Informatycznego Edukacji

 

schemat CIE

LEGENDA:

ZIT:         Zakład Infrastruktury Teleinformatycznej
SWU:      Sekcja Wsparcia Użytkownika
SSiSIT:   Sekcja Systemów i Sieci IT
ZPP:       Zakład Projektowania i Programowania
ZA:         Zakład Administracyjny


GK:          Główny Księgowy
KiP:         Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac
RP:          Radca Prawny
POIN:      Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
IOD:         Inspektor Ochrony Danych

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Mateusz Guła

Wprowadził(a): Mateusz Guła

Data wytworzenia: 2009-01-23

Data modyfikacji: 2019-06-24