Struktura zbiorów

Centrum Informatyczne Edukacji udostępnia zainteresowanym firmom informatycznym
aktualną strukturę i schemat zbioru SIO:

Struktura zbiorów SIO (774 Kb)