Ochrona danych osobowych

Komunikat w sprawie obowiązku zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w systemie informacji oświatowej

Informujemy, iż 25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszanie zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.

Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w dniu 25 maja 2018 r. zostaje zniesiony obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych. Oznacza to, że od tego dnia nie trzeba przesyłać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji, zgłoszeń zmian w zbiorach ani wniosków o wykreślenie.

Wygaśnięcie obowiązku zgłaszania zbiorów nie wymaga podejmowania żadnych działań. Nie trzeba składać żadnych pism ani wniosków o wykreślenie zbiorów.

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2009-02-11

Data modyfikacji: 2018-07-17