Kontakt SIO

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. “Stare SIO” funkcjonowało do dnia 1 marca 2019 r.  W związku z tym spis według stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były w Starym SIO.

W przypadku problemów technicznych z logowaniem do archiwalnych wersji aplikacji „Starego SIO” prosimy o kontakt na adres mailowy sio@men.gov.pl.

Z dniem 23.05.2019 Telefoniczne Centrum Pomocy dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej “stare SIO” przestaje funkcjonować.

Osoby udzielające wyjaśnień do SIO w kuratoriach oświaty

AdobeReader (pdf) Wykaz pracowników kuratoriów oświaty gotowych do udzielania wyjaśnień w sprawie systemu informacji oświatowej – (202,0 KB)

Nadzór nad SIO w MEN

Komórki organizacyjne prowadzące sprawy systemu informacji oświatowej na poziomie centralnej bazy danych oświatowych MEN:

LP KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY STANOWISKA
1 Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej Jerzy Jakubczuk Dyrektor
Beata Gronosz Naczelnik Wydziału Statystyki

2 Centrum Informatyczne Edukacji Przygotowanie i aktualizacje oprogramowania systemu informacji oświatowej, prowadzenie centralnej bazy danych oświatowych Marek Charążka Dyrektor
Małgorzata Stępińska-Mogiła Zastępca Kierownika w Zakładzie Programowania i Projektowania

adres e-mail: sio@men.gov.pl

Nadzór nad SIO w kuratoriach oświaty

AdobeReader (pdf) Wykaz pracowników kuratoriów oświaty na stanowiskach kierowniczych nadzorujących funkcjonowanie SIO – (191,0 KB)

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2018-03-07

Data modyfikacji: 2019-08-23