Kontakt SIO

Telefoniczne Centrum Pomocy dla użytkowników
Systemu Informacji Oświatowej
“stare SIO”: (22) 34-74-800

czynne w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00

Aby uzyskać pomoc konsultanta należy wybrać numer:

  • pomoc merytoryczna – udzielana przez pracowników Departamentu Analiz i Prognoz MEN
  • pomoc techniczna – udzielana przez pracowników Centrum Informatycznego Edukacji
    lub poczekać na połączenie z konsultantem
Osoby udzielające wyjaśnień do SIO w kuratoriach oświaty

AdobeReader (pdf) Wykaz pracowników kuratoriów oświaty gotowych do udzielania wyjaśnień w sprawie systemu informacji oświatowej – (202,0 KB)

Nadzór nad SIO w MEN

Komórki organizacyjne prowadzące sprawy systemu informacji oświatowej na poziomie centralnej bazy danych oświatowych MEN:

LP KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY STANOWISKA
1 Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej Jerzy Jakubczuk Dyrektor
Beata Gronosz Naczelnik Wydziału Statystyki

2 Centrum Informatyczne Edukacji Przygotowanie i aktualizacje oprogramowania systemu informacji oświatowej, prowadzenie centralnej bazy danych oświatowych Marek Charążka Dyrektor
Małgorzata Stępińska-Mogiła Zastępca Kierownika w Zakładzie Programowania i Projektowania

adres e-mail: sio@men.gov.pl

Nadzór nad SIO w kuratoriach oświaty

AdobeReader (pdf) Wykaz pracowników kuratoriów oświaty na stanowiskach kierowniczych nadzorujących funkcjonowanie SIO – (191,0 KB)

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Mateusz Guła

Wprowadził(a): Mateusz Guła

Data wytworzenia: 2018-03-07

Data modyfikacji: 2019-04-18