Obsługa programu

 1. AdobeReader (pdf) Instalacja programu – (718 KB)
 2. AdobeReader (pdf) Automatyczna aktualizacja wersji programu – (173 KB)
 3. AdobeReader (pdf) Logowanie – (134 KB)
 4. AdobeReader (pdf) Hasło – (126 KB)
 5. AdobeReader (pdf) Opis pulpitu aplikacji i drzewka – (584 KB)
 6. Tworzenie nowego pliku
 7. Tworzenie nowego pliku za pomocą pliku z poprzedniego spisu
 8. AdobeReader (pdf) Import danych – (358 KB)
 9. AdobeReader (pdf) Transformacja plików – (214 KB)
 10. AdobeReader (pdf) Sprawdzanie poprawności danych – (149 KB)
 11. AdobeReader (pdf) Eksport do jednostki prowadzącej – (125 KB)
 12. AdobeReader (pdf) Scalanie danych przez JST – (336 KB)
 13. AdobeReader (pdf) Scalanie danych przez KO – (450 KB)
 14. Raporty
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2011-06-28

Data modyfikacji: 2018-08-17