SIO

Witamy na stronie Systemu Informacji Oświatowej

Strona ta w całości poświęcona jest obowiązującemu od 2005 roku Systemowi Informacji

Oświatowej. System ten w dotychczasowej wersji (“stare SIO”) obowiązuje na spis

wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 roku.

Wszystkie informacje dotyczące nowej, modernizowanej wersji Systemu Informacji
Oświatowej znajdują się w zakładce Modernizacja SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Mateusz Guła

Wprowadził(a): Mateusz Guła

Data wytworzenia: 2018-03-07

Data modyfikacji: 2018-08-17