Drukuj

Witamy na stronie Systemu Informacji Oświatowej

 

Strona ta w całości poświęcona jest obowiązującemu od 2005 roku Systemowi Informacji

Oświatowej. System ten w dotychczasowej wersji ("stare SIO") obowiązuje na spis

wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku.

 

Wszystkie informacje dotyczące nowej, modernizowanej wersji Systemu Informacji

Oświatowej znajdują się w zakładce Modernizacja SIO