Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Informatycznego Edukacji

Dyrektor:                            Marek Charążka

Zastępca Dyrektora:       Paweł Bednarski