Akty Prawne

Poniżej publikujemy aktualne akty prawne dotyczące modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej:

  • AdobeReader (pdf) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej
  • AdobeReader (pdf) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (307 KB)
  • AdobeReader (pdf)  Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (268 KB)
  • AdobeReader (pdf) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych (338 KB)
  • AdobeReader (pdf) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (235 KB)

Załączniki

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2017-07-18

Data modyfikacji: 2018-08-27