Akty Prawne

Poniżej publikujemy aktualne akty prawne dotyczące modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej:

  • AdobeReader (pdf) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (1 MB)
  • AdobeReader (pdf) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (307 KB)
  • AdobeReader (pdf)  Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (268 KB)
  • AdobeReader (pdf) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych (338 KB)