komunikat

Komunikat z 22 marca 2018 r. w sprawie gromadzenia danych wg stanu na 31 marca 2018 r.

  1. W instrukcji przekazywania danych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. w przykładzie dotyczącym wiersza 30 w tabeli DO1 wkradł się błąd. Poprawne brzmienie ostatniego akapitu przed opisem wiersza 31 powinno wyglądać następująco:
    W październiku liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosiła 5/22=0,23.
    W okresie listopad – marzec 1 w każdym miesiącu.  Zatem (0+0,23+1+1+1+1+1)/7=0,75.
  2. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. informujemy, że podwyżki te nie powinny być uwzględnione w systemie informacji oświatowej, ponieważ w obecnej edycji gromadzenia danych wykazujemy stan na 31 marca, czyli w praktyce w zakresie wynagrodzeń nauczycieli za marzec 2018 r.
  3. Od bieżącej edycji SIO gromadzimy dane o liczbie uczniów realizujących zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju (w tabeli U1, kol. 13 i 14). Wiele pytań dotyczy wykazywania obowiązków nauczycieli realizujących to zadanie. W tej edycji nie wyszczególniamy tych obowiązków, tzn. jeśli nauczyciel realizuje z uczniem zajęcia np. z j. polskiego w ramach ZŚR, to wykazujemy ten obowiązek jako j. polski, wykazując jako miejsce pełnienia tego obowiązku etap edukacyjny, właściwy dla ucznia, którego dotyczy ZŚR. Być może zmieni się to w edycji wrześniowej SIO.
  4. Ze słownika S34, używanego do określenia kwalifikacji nauczycieli w tabeli N7, wykreślone zostały oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i surdopedagogika. Ma to związek z likwidacją kolegiów nauczycielskich, w których mogli występować nauczyciele, posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Wiele osób pyta, w jaki sposób wykazać kwalifikacje nauczycieli,  którzy ukończyli oligofrenopedagogikę, tyflopedagogikę czy surdopedagogikę. Kwalifikacje te wykazuje się w tabeli N8, gdzie (zgodnie ze słownikiem S17) można wskazać, że nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (po oligofrenopedagogice), w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży niewidomych lub słabo widzących (po tyflopedagogice), w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży niesłyszących lub słabo słyszących (po surdopedagogice).