komunikat

Komunikat w sprawie aplikacji SIO v.3.23.2

W aplikacji SIO v. 3.23.1 dla oddziałów gimnazjalnych nie generowała się zakładka „obowiązek szkolny” z tabelą OB.2 Obowiązek szkolny. Oddziały takie mogą być utworzone w szkole podstawowej, liceum, w szkole branżowej I stopnia i w technikum.

W aplikacji SIO v. 3.23.2 tabela ta została dodana. Ponieważ zmiana ta ma wpływ na schemat danych, zaleca się:

  1. aktualizację aplikacji,
  2. a następnie ponowne utworzenie nowej struktury przez wszystkie podmioty, które prowadzą oddziały gimnazjalne. Najlepiej zrobić to używając funkcji „nowa struktura z otwartego pliku” (w menu „Narzędzia”) i następnie zaimportować dane.

Ponieważ oddziały gimnazjalne włączone do szkoły innego typu nie mają odrębnej identyfikacji, z pozycji administratora programu nie wiadomo, dla których z nich ustalono obwód. Z tego powodu tabela OB.2 generuje się dla wszystkich oddziałów gimnazjalnych. Oddziały gimnazjalne, dla których nie ustalono obwodu (np. specjalne, sportowe itd.) powinny wypełnić tabelę OB.2 zerami.

Przekazanie plików z danymi na 10 września 2017 r. może zostać dokonane zarówno przy pomocy aplikacji SIO v. 3.23.0 , SIO v. 3.23.1 jak i SIO v. 3.23.2.