Wykaz szkół i placówek oświatowych według typów

Drukuj
Kod* Nazwa typu szkoły, placówki Plik
XLS
Plik
ZIP
00001 Przedszkole
00001.xls
(7,0MB)
00001.zip
1,7(MB)
00080 Zespół wychowania przedszkolnego 00080.xls
(100,0KB)
00080.zip
(25,5KB)
00081 Punkt przedszkolny 00081.xls
(1,3MB)
00081.zip
(329KB)
00003 Szkoła podstawowa 00003.xls
(8,5MB)
00003.zip
(2,0MB)
00004 Gimnazjum 00004.xls
(4,8MB)
00004.zip
(1,1MB)
00013 Zasadnicza szkoła zawodowa 00013.xls
(1,2MB)
00013.zip
(284KB)
00020 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośl. um. w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością 00020.xls
(337KB)
00020.zip
(83,3KB)
00014_90 Liceum ogólnokształcące, Bednarska Szkoła Realna
00014_90.xls
(2,8MB)
00014_90.zip
(671KB)
00016 Technikum 00016.xls
(1,2MB)
00016.zip
(294KB)
00019 Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 00019.xls
(2,2MB)
00019.zip
(494KB)
00021-32,
66, 69-70, 82
Szkoły artystyczne 00021-32_66
_69-70_82.xls
(715KB)
00021-32_66
_69-70_82.zip
(158KB)
00034-35,
57-58
Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne 00034-35_
57-58.xls
(500KB)
00034-35_
57-58.zip
(122KB)
00037-44,
64
Placówki oświatowo-wychowawcze, placówki artystyczne 00037-44_
64.xls
(642KB)
00037-44_
64.zip
(158KB)
00045-47,
74-75_83
Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 00045-47_
74-75_83.xls
(1,9MB)
00045-47_
74-75_83.zip
(478KB)
00048-49 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne 00048-49.xls
(606KB)
00048-49.zip
(156KB)
00050-54_76 Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 00050-54_76.xls
(536KB)
00050-54_76.zip
(136KB)
00055-56 Bursa, Dom wczasów dziecięcych 00055-56.xls
(172KB)
00055-56.zip
(47,0KB)
00100 Zespół szkół i placówek oświatowych 00100.xls
(4,1MB)
00100.zip
(1,0MB)
00104 ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) 00104.xls
(554KB)
00104.zip
(136KB)
Słowniki: podział terytorialny podzial_
terytorialny.xls
(392KB)
podzial_
terytorialny.zip
(80)KB)
słowniki SIO slowniki.xls
(44KB)
slowniki.zip
(10KB)

* - według słownika SIO