Komunikat nr 2 w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat):

Więcej: Komunikat nr 2 w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

 

Komunikat w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) które weszło już w życie, w systemie informacji oświatowej  powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą regulacją.

   

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. należy wykonać

za pomocą programu SIO v.3.22

   

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

Więcej: Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017 r.

   

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Więcej: Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej