Jak wykazać nieruchomości gruntowe (Tabela BM1) w zespole szkół?

W zespołach szkół nieruchomości gruntowe (Tabela BM1) należy wykazać tylko raz – na poziomie zespołu szkół. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy szkoła wchodząca w skład zespołu znajduje się w innej miejscowości lub pod innym adresem w tej samej miejscowości.

 

Jak wykazać wydatki w zespole szkół?

W zespołach szkół, w których funkcjonuje: – kilka szkół zawodowych (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna), wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół w rozdziale 80130; w związku z tym można je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe; – kilka szkół zawodowych specjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa, […]