Jak wykazać gabinety (Tabela BM6) w zespole szkół?

W zespołach szkół gabinety lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety psychologa, pedagoga i logopedy powinny zostać wykazane dwa razy – na poziomie zespołu oraz przypisane do jednej lub kilku szkół w zespole w odpowiednich proporcjach (suma gabinetów wykazanych przez szkoły musi się równać liczbie gabinetów wykazanych z zakładce zespołu).

 

Jak wykazać gabinety (Tabela BM6) w zespole szkół?

W zespołach szkół gabinety lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety psychologa, pedagoga i logopedy powinny zostać wykazane dwa razy – na poziomie zespołu oraz przypisane do jednej lub kilku szkół w zespole w odpowiednich proporcjach (suma gabinetów wykazanych przez szkoły musi się równać liczbie gabinetów wykazanych z zakładce zespołu).