Jak wykazać gabinety (Tabela BM6) w zespole szkół?

W zespołach szkół gabinety lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety psychologa, pedagoga i logopedy powinny zostać wykazane dwa razy – na poziomie zespołu oraz przypisane do jednej lub kilku szkół w zespole w odpowiednich proporcjach (suma gabinetów wykazanych przez szkoły musi się równać liczbie gabinetów wykazanych z zakładce zespołu).

 

W jaki sposób usunąć Internat z pliku szkoły?

W tym celu należy na drzewku z lewej strony ekranu po rozwinięciu zakładki “Szkoły i placówki” rozwinąć zakładkę z nazwą szkoły, do której został dodany internat. Następnie należy stanąć na zakładce “Internat” i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję “Usuń”.

 

W jaki sposób dodać szkołę do istniejącego już zespołu szkół?

Aby dodać szkołę do zespołu szkół należy na drzewku z lewej strony ekranu wybrać zakładkę "Szkoły i placówki" i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj jednostkę prostą". Kolejno będą pojawiały się okna dotyczące nowo dodawanej jednostki, które należy wypełnić.