Jak w SIO wydrukować czyste formularze do wypełnienia?

Należy wejść na stronę www.cie.men.gov.pl; następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć na zakładkę “System Informacji Oświatowej” i wybrać “Słowniki i tabele pomocnicze”, a następnie “SIO Formularze Czyste”. W pliku zapisanym w formacie EXCEL znajdują się wszystkie tabele występujące w SIO dla wszystkich typów szkół i placówek. Należy wydrukować tylko te tabele, które występują […]

 
 

Jakie dane ujęte są w raporcie "Zestawienie zbiorcze"?

Raport "Zestawienie zbiorcze" wyświetla informacje zbiorcze dotyczące liczby stosunków pracy oraz liczby etatów nauczycieli i liczby uczniów/wychowanków; w raporcie zliczane są stosunki pracy nauczycieli wykazane w tabeli N2, a nie nauczyciele (nie są liczone tabele N2 nauczycieli uzupełniających etat). Jeżeli w zestawieniu zbiorczym liczba stosunków pracy jest większa niż liczba wprowadzonych osób oznacza to, że nauczyciele […]