W jaki sposób wykazać wydatki na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?

Tabela KO1 – Koszty generuje się tylko na poziome szkół wchodzących w skład SOSW. Nie należy wykazywać wydatków na prowadzenie SOSW, ponieważ ustawa tego nie przewiduje. Błędne jest włączanie do wydatków na prowadzenie szkół wchodzących w skład SOSW wydatków ponoszonych w innych rozdziałach budżetowych, np. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

 

Jak wykazać wydatki w zespole szkół?

W zespołach szkół, w których funkcjonuje: – kilka szkół zawodowych (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna), wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół w rozdziale 80130; w związku z tym można je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe; – kilka szkół zawodowych specjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa, […]

 

Jakie wydatki i za jaki okres należy wykazać w tabeli KO1?

W tabeli KO1 należy wykazać tylko wydatki na prowadzenie szkół (i przedszkoli), klasyfikowane w dziale 801 "Oświata i wychowanie". Z działu 801, oprócz wydatków klasyfikowanych w rozdziale właściwym dla danego typu szkoły, należy wykazać także wydatki poniesione przez szkołę z rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli". Należy uwzględnić także wydatki poniesione w rozdziałach 80149 i 80150. […]