Czy należy wykazać wydatki na prowadzenie świetlic i stołówek w tabeli KO1?

Nie należy tych wydatków wykazywać, ponieważ nie są to wydatki na kształcenie. Świetlice szkolne są klasyfikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", którego to działu nie należy wykazywać w SIO. Stołówek szkolnych także nie wykazuje się w SIO, mimo że są klasyfikowane w dziele 801 "Oświata i wychowanie".

 
 

W jaki sposób wykazać wydatki na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?

Tabela KO1 – Koszty generuje się tylko na poziome szkół wchodzących w skład SOSW. Nie należy wykazywać wydatków na prowadzenie SOSW, ponieważ ustawa tego nie przewiduje. Błędne jest włączanie do wydatków na prowadzenie szkół wchodzących w skład SOSW wydatków ponoszonych w innych rozdziałach budżetowych, np. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.