Jakie konsekwencje ma błędne wypełnienie wiersza "Szkoła obwodowa"?

W wierszu "Szkoła obwodowa" należy wskazać "tak" lub "nie". Pojęcie to odnosi się wyłącznie do szkół podstawowych i gimnazjów (potocznie używa się też określenia "szkoła rejonowa"), dla których rada gminy ustala obwód. Niezaznaczenie, że szkoła jest szkołą z ustalonym obwodem spowoduje, że nie wygeneruje się tabela OB2 dotycząca realizacji obowiązku szkolnego, a w przypadku szkół […]

 

Jakie konsekwencje ma błędne wypełnienie wiersza "Nauczanie j.mniejszości narodowej, etnicznej lub j.regionalnego"?

W identyfikacji w wierszu "Nauczanie j.mniejszości narodowej, etnicznej lub j.regionalnego" należy zaznaczyć "tak", jeżeli w szkole prowadzona jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, w formach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1579). Zaznaczenie "tak" spowoduje, że wygeneruje […]