Czy w momencie wybrania z menu opcji “Eksportuj do jednostki prowadzącej” plik z danymi zostaje automatycznie wysłany do organu prowadzącego?

Opcja “Eksportuj do jednostki prowadzącej” nie powoduje automatycznego wysyłania pliku do organu prowadzącego, a jedynie umożliwia utworzenie zakodowanego pliku, który jednostka prowadząca będzie mogła scalić. Po zakończeniu pracy, sprawdzeniu poprawności wszystkich danych i poprawieniu błędów należy wygenerować plik oraz raport dla jednostki prowadzącej. Program szyfruje i pakuje dane tworząc plik z rozszerzeniem exp, który należy […]

 
 

Co zrobić, jeżeli przy wykonywaniu eksportu danych nie drukuje się automatyczne raport "Zestawienia zbiorczego"?

Jeżeli podczas eksportu nie wydrukował się automatycznie raport "Zestawienia zbiorczego" można ten raport wydrukować w dowolnym momencie. Należy w funkcji "Raporty" wybrać opcję "Zestawienie zbiorcze", aby wyświetlił się ten sam raport, który powinien wydrukować się automatyczne. W oknie "Raport SIO" w lewym górnym rogu znajduje się: – przycisk z symbolem drukarki, który umożliwia wydrukowanie raportu […]