Jak wykazać wynagrodzenie nauczyciela, który przed 31 sierpnia zdobył kolejny stopień awansu zawodowego, ale w dniu wypłacania wynagrodzenia szkoła/placówka nie dysponowała dokumentami, które potwierdzają zmianę stopnia awansu? W związku z tym faktycznie wypłacono wynagrodzenie zgodnie z poprzednim stopniem.

Należy wykazać wynagrodzenie wyliczone dla stopnia awansu zawodowego, potwierdzonego w aktach osobowych nauczyciela w dniu 30 września. Istotne jest, aby wysokość wynagrodzenia była odpowiednia dla danego stopnia awansu zawodowego. Jeżeli nawet nauczyciel nie otrzymał jeszcze wyrównania z tutułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, to wiadomo, że je otrzyma.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06