Jak w zakładce "Kadrze pedagogicznej" wypełnić u dyrektora szkoły pole "Stanowiska/Funkcje", jeżeli oprócz stanowiska dyrektora prowadzi także zajęcia dydaktyczne z uczniami?

W zakładce "Kadra pedagogiczna" w polu "Stanowiska/Funkcje" poprzez klawisz "Dodaj stanowiska/funkcje" należy najpierw wybrać typ stanowiska "stanowiska kierownicze w szkołach" i następnie "dyrektor szkoły". Kolejno przed użyciem przycisku "Zakończ" należy wybrać typ stanowiska "pozostałe stanowiska nauczycieli" i następnie "nauczyciel".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06