Jak prawidłowo należy wypełnić ogólny staż pracy nauczyciela i staż pedagogiczny?

Staż pracy ogólny – należy podać staż pracy obliczony jak do ustalenia dodatku za wysługę lat (jeśli jednak wynosi on więcej niż 20 lat należy podać jego faktyczną wartość).
Staż pracy pedagogiczny – należy podać staż pracy w charakterze nauczyciela i na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.
Jeżeli nauczyciel ma dwa stosunki pracy wówczas ogólny staż pracy nauczyciela przy drugim stosunku pracy jest liczony odrębnie i może być mniejszy od stażu pedagogicznego, który dla obu stosunków pracy należy wykazać w tej samej wysokości.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06