Gdzie przesłać plik wygenerowany za pomocą opcji "Eksport do jednostki prowadzącej"?

Plik z rozszerzeniem exp wygenerowany za pomocą opcji "Eksport do jednostki prowadzącej" należy przesłać razem z wydrukowanym i podpisanym raportem "Zestawienie zbiorcze" do organu prowadzącego lub organu wpisującego do ewidencji w przypadku szkół/placówek niepublicznych.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06