Czy należy wykazywać w SIO nauczycieli realizujących godziny opłacane w ramach projektów unijnych?

Jeżeli godziny te są realizowane w ramach tego samego stosunku pracy (nie ma oddzielnej umowy) wykazujemy je razem z pozostałymi godzinami, wynikającymi z tej umowy. W przypadku, gdy na realizację ww. godzin podpisane są odrębne umowy o pracę należy dodać kolejną tabelę N2. Natomiast realizacja godzin na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) w szkołach publicznych prowadzonych przez JST nie jest uwzględniana w SIO.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06