Czy możliwa jest praca zespołowa przy wypełnianiu pliku SIO?

Wypełniając SIO można pracować zespołowo, ale nie jednocześnie na tym samym pliku. Jedna osoba musi być osobą prowadzącą plik podstawowy; osoba ta generuje nowy plik i udostępnia (kopiuje) go zainteresowanym (np. na dyskietce, płycie, pendrivie).
Inne osoby udostępniony plik wgrywają do swoich komputerów (na których mają zainstalowaną nową wersję programu SIO), otwierają go za pomocą programu SIO i wykonują polecenie “Zapisz jako” zmieniając nazwę pliku podstawowego, np. na: kadra.sio, nieruchomości.sio (postępujemy tak, aby pliki o takiej samej nazwie się nie nadpisywały po wgraniu do jednego komputera!); po zakończeniu wprowadzania danych należy plik przekazać do osoby prowadzącej.
Osoba prowadząca plik podstawowy za pomocą opcji “Import Danych” importuje potrzebne informacje do pliku podstawowego z plików przygotowanych przez inne osoby.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06