Uruchamianie kolejnych funkcjonalności nowego SIO oraz wykazywanie uczniów gimnazjum i ZSZ.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy komunikat dotyczący etapowego uruchamiania kolejnych funkcjonalności zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, to jest nowego SIO, w roku szkolnym 2017/2018 oraz wykazywania uczniów/nauczycieli dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych w nowym SIO. Uruchamianie kolejnych funkcjonalności nowego SIO W związku z trwającymi pracami programistycznymi kolejne funkcjonalności nowego SIO będą wdrażane etapowo. Po uruchomieniu modułu […]

 

Aktualizacja danych ZSZ w RSPO

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.   Branżowe szkoły I stopnia W Rejestrze Szkół i […]

 

Uruchomienie aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformowania o uruchomieniu aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (https://sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji. W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie, dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu, całkowita rezygnacja z panelu komunikacji, nowy, bardziej intuicyjny wygląd aplikacji. […]