Więcej o: Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

10.12.2018 r. Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Możliwość podglądu szczegółów danych o wprowadzonych obowiązkach Uczniowie: Możliwość filtrowania listy uczniów po wprowadzonym numerze orzeczenia Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zbiorach bibliotecznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o kategorii wiekowych czytelników biblioteki […]

 
Więcej o: Zmiany w wykazywaniu tygodniowego wymiaru zajęć w systemie SIO

Zmiany w wykazywaniu tygodniowego wymiaru zajęć w systemie SIO

30.11.2018 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, W związku ze zmianą sposobu wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie roku szkolnego jest zmienna (zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela), należy wpisać wartość uśrednioną – faktyczną liczbę […]

 
Więcej o: Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

26.11.2018 r. Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie planowania stopnia awansu zawodowego Rezygnacja z możliwości modyfikacji stopnia awansu zawodowego Uspójnienie widoku karty umowy i szczegółów umowy nauczyciela Dodatek za wysługę lat – zamiast błędu wyświetlane będzie ostrzeżenie o możliwych […]