Schemat Organizacyjny Centrum Informatycznego Edukacji

  LEGENDA: ZIT:         Zakład Infrastruktury Teleinformatycznej SWU:      Sekcja Wsparcia Użytkownika SSiSIT:   Sekcja Systemów i Sieci IT ZPP:       Zakład Projektowania i Programowania ZA:         Zakład Administracyjny GK:          Główny Księgowy KiP:         Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac RP:          Radca Prawny POIN:      Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych ABI:         Administrator Bezpieczeństwem Informacji

 

Zadania

Zakres działania Centrum obejmuje: 1. Usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szczególności: projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, zapewnienie rozwoju i rozbudowy wdrażanych systemów informatycznych, utrzymywanie, rozwój i techniczną obsługę lokalnej sieci teleinformatycznej, przechowywanie i udostępnianie danych archiwalnych o edukacji, wykonywanie kopii danych, zapewnienie dostępu do Internetu. 2. Utrzymanie Bazy Informacji […]

 

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Informatycznego Edukacji Dyrektor:                            Marek Charążka Zastępca Dyrektora:       Paweł Bednarski