„Dostawa licencji oprogramowania Microsoft oraz rozszerzenie licencji JIRA Gliffy Diagram for Confluence wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence) realizowanej w ramach projektów: „Integracja baz danych Systemu Oświaty“ i „Wdrożenie Krajowego systemu danych oświatowych“ współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Typ Operacyjny nr. 8 (numer referencyjny ZA.233.1.2019)