Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

 Ogłoszenie o zamówieniu   SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacja dotycząca podwykonawców  Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy  Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie  Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie  Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej […]

 

Usługa zabezpieczenia Aplikacji Web

 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ  Załącznik nr 2a do SIWZ – Instrukcja JEDZ  Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy  Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia  Załącznik nr 5-7 do SIWZ – […]

 

Dostawa subskrypcji do oprogramowania będącego na wyposażeniu Zamawiającego wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do oprogramowania Red Hat

 Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty  Załacznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 do SIWZ  Załacznik nr 4 do SIWZ  Załącznik nr 5 do SIWZ  Załącznik nr 6 do SIWZ  Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia   Informacja z otwarcia ofert  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty […]