Usługi wsparcia technicznego do oprogramowania narzędziowego warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej, będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Date: 2018-04-30, filesize: 116 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Date: 2018-04-20, filesize: 493 KB Informacja z otwarcia ofert Date: 2018-04-09, filesize: 368 KB Odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ Date: 2018-03-22, filesize: 867 KB Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE Date: 2018-03-12, filesize: 69 KB Treść sprostowania przesłana do publikacji […]

 

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

 Ogłoszenie o zamówieniu   SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacja dotycząca podwykonawców  Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy  Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie  Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie  Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej […]