„Dostawa rozszerzenia licencji Confluence, Gliffy Diagram for Confluence oraz wtyczki Confluence Flow Board, wtyczki dla Kantega SSO SAML / Kerberos for Jira wraz ze wsparciem. Zakup jest wspófinansowany z projektu pn. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji 8. (numer referencyjny ZA.233.3.2020)