Usługi wsparcia technicznego do oprogramowania narzędziowego warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej, będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE Date: 2018-02-27, filesize: 139 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Date: 2018-02-27, filesize: 201 KB Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy Date: 2018-02-27, filesize: 20 KB Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ Date: 2018-02-27, filesize: 185 KB Załącznik nr 2a do SIWZ instrukcja JEDZ Date: 2018-02-27, […]

 

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

 Ogłoszenie o zamówieniu   SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacja dotycząca podwykonawców  Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy  Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie  Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie  Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej […]