Kontakt SIO

Osoby udzielające wyjaśnień do SIO w kuratoriach oświaty Wykaz pracowników kuratoriów oświaty gotowych do udzielania wyjaśnień w sprawie systemu informacji oświatowej – (458 KB) lp. województwo imię, nazwisko komórka organizacyjna w kuratorium oświaty stanowisko tel. e-mail 1 Dolnośląskie Marek Sieczka Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego st. wizytator 71 340-63-42 m.sieczka@kuratorium.wroclaw.pl Mariusz Lasko Wydział Organizacyjny […]

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Centrum Informatyczne Edukacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty), który został powierzony do realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji Decyzją nr […]