Kontakt SIO

Telefoniczne Centrum Pomocy dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej Kontakt w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 „stare SIO” telefon: (22) 34 74 800 (wybierz 2) formularz do zadawania pytań: formularz kontaktowy „nowe SIO”: pomoc techniczna (22) 34 74 322 pomoc merytoryczna (22) 34 74 800 (wybierz 1) Problemy dotyczące modernizowanego SIO: kieruj na formularz […]

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Centrum Informatyczne Edukacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty), który został powierzony do realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji Decyzją nr […]