Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Centrum Informatyczne Edukacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. przystępuje do realizacji projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty), który został powierzony do realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji Decyzją nr […]

 

Redakcja biuletynu

Urszula Michalak-Borkowska Tel. (+48 22) 34 74 366 Fax (+48 22) 34 74 804 E-mail: sekretariat@cie.men.gov.pl  

 

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Strona internetowa Centrum Informatycznego Edukacji jest jednocześnie stroną jednostki i stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej. Podstawa prawna tworzenia BIP: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów […]