Centrum

Centrum Informatyczne Edukacji  działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
  1. Zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
  1. Zarządzenia Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.
  1. Zarządzenie Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.

Kontakt

Centrum
Informatyczne
Edukacji

al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Kontakt w dni robocze
w godzinach 8.15 - 16.15


tel. (+48 22) 34 74 366
fax (+48 22) 34 74 804

sekretariat@cie.men.gov.pl